Protetyka


Protetyka to gałąź stomatologii obejmująca szeroki zakres uzupełnień - począwszy od uzupełnienia utraconych bądź zniszczonych tkanek pojedynczego zęba, eliminację defektów estetycznych przez uzupełnienie braków zębowych a skończywszy na uzupełnieniu wszystkich zębów u pacjentów bezzębnych.

Nasz gabinet oferuje pomoc w indywidualnym doborze rozwiązań protetycznych. Odbywa się to na wizycie konsultacyjnej.

Przed leczeniem przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad, planowanie oraz wyjaśnienie Pacjentowi wszystkich istotnych kwestii zakończone wykonaniem kosztorysu.

Odbudowy protetyczne na implantach, licówki, korony, mosty, komputerowe planowanie uśmiechu to rozwiązania pomagające przywrócić estetyczny, funkcjonalny uśmiech.

Protezy teleskopowe, protezy na zasuwach to rozwiązania dla Pacjentów z resztkowym uzębieniem i wysokimi wymaganiami co do estetyki, komfortu oraz stabilnego utrzymania protez.

Protezy szkieletowe , protezy całkowite wykonane w renomowanych pracowniach protetycznych pomagają w przywróceniu funkcji narządu żucia u najbardziej wymagających Pacjentów.

Technicy dentystyczni z którymi współpracujemy kładą nacisk na to aby oferowane
rozwiązania były piękne, estetyczne, naturalne i zgodne z oczekiwaniami Pacjenta.

Dla Pacjentów zagranicznych po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość wykonania koron i mostów w terminie od 3 do 7 dni.

Zapraszamy do zapoznania się z cenami:
Wykonujemy:
  • Protezy osiadające
  • Protezy szkieletowe
  • Protezy teleskopowe
  • Protezy całkowite
  • Protezy overdenture
  • Mosty
  • Licówki pełnoceramiczne
  • Korony pełnoceramiczne

Poniżej przedstawiamy prace protetyczne wykonane przez dr. Kamilę Zajda:

Korony zblokowane oraz protezy na zasuwach

Praca tymczasowa

Korony tymczasowe górne oraz protezy osiadające górna i dolna jako etap przed wykonaniem stałego rozwiązania.

Proteza teleskopowa górna

Zęby zostały ustawione w wosku w celu kontroli ustawienia podczas przymiarki.

Korony tymczasowe górne

Pacjent trafił do gabinetu posiadając w odcinku przednim tylko korzenie objęte próchnicą. Zęby zostały przeleczone kanałowo, odbudowane na włóknie szklanym, wydłużone chirurgicznie następnie zaopatrzone w korony tymczasowe na czas gojenia.

Proteza całkowita górna oraz acetalowa dolna

Korony zblokowane na podbudowie z tlenku cyrkonu 13-23, proteza górna na zasuwach, proteza szkieletowa dolna

Proteza osiadająca górna

Proteza wykonana u Pacjentki posiadającej tylko dwie jedynki górne.

Proteza teleskopowa górna oraz proteza szkieletowa dolna

Kontrolna przymiarka ustawienia zębów w protezach, zęby ustawione w wosku.

Proteza teleskopowa górna

Prace na modelach:

Korony na podbudowie z tlenku cyrkonu

Gra światła zbliżona do naturalnych zębów w koronach których podbudowa wykonana jest z tlenku cyrkonu w naturalnym kolorze.

Proteza teleskopowa górna i znajdujące się poniżej pierwotne korony teleskopowe przed zacementowaniem

Pierwotne korony teleskopowe to czapeczki które są zacementowane na zębach, utrzymują protezę od środka a dzięki idealnemu spasowaniu koron na zębach z tymi w protezie utrzymanie takiej protezy jest bardzo duże. Proteza taka jest idealna dla bardzo aktywnych, wymagających osób których uzębienie nie pozwala na wykonanie mostów.

Korony zblokowane w odcinku przednim w szczęce, proteza górna na zasuwach oraz proteza szkieletowa dolna

Dzięki pracy z łukiem twarzowym oraz ustawieniu przez technika protez w artykulatorze prace są wręcz idealnie dopasowane i nie wymagają podczas oddania większych korekt.